Phiên bản tiếng việt

*** The following text is out-of-date.***

For the latest news about COVID-19, please open the COVID Reference homepage.


COVID Reference Việt Nam

Ấn bản thứ 4, 290 trang

Top 10 | Lời nói đầu | Dịch tễ học | Sự lây truyền | Dự phòng | Vi rút học | Miễn dịch học | Các quy trình xét nghiệm chẩn đoán | Biểu hiện lâm sàng | Điều trị | Quản lý bệnh nhân COVID-19 nặng | Bệnh nền | Nhi khoa | Timeline | Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm | Chính sách bảo mật

Phiên bản Tiếng Việt:
Khanh Phan Nguyen Quoc
Ha Xuan Nam

Kim Le Thi Anh

Tải xuống

PDF (290 trang)

 

Nhóm COVID Reference Việt Nam

Biên dịch

Hiệu đính