Phiên bản tiếng việt

New:
The 4th English edition, 372 pages.
New chapters : Transmission + Comorbidities

COVID Reference Việt Nam

Ấn bản thứ 3, 226 trang

Đại dịch COVID-19 bắt đầu từ tháng 12 năm 2019. Tại nhiều quốc gia, cú sốc của làn sóng kiểm dịch thứ nhất đã lắng xuống, số ca bệnh cũng đã giảm, việc gỡ bỏ các lệnh phong tỏa đang được xem xét hoặc đã được thực hiện ở nhiều nơi. Vũ Hán đã mở cửa trở lại. Nhưng phải chăng ta đang bị đánh lừa bởi vẻ ngoài? Liệu làn sóng dịch bệnh thứ hai có xảy ra không, và nếu có thì khi nào chúng sẽ đến?

Khoa học tiếp tục đạt được những bước tiến lớn. Với hơn 2.5 triệu người mắc bệnh và gần 200 000 người tử vong, khoa học buộc phải tiến xa hơn nữa. Các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc đầu tiên sẽ sớm có kết quả, các loại vắc xin vẫn đang được thử nghiệm. Hơn 6 000 bài báo khoa học có thể tìm thấy trên PubMed. Không còn nghi ngờ gì nữa: nghiên cứu đang là động lực giúp khoa học phát triển với một tốc độ thần kỳ.

COVID Reference đang tiếp tục cập nhật.

Lời nói đầu | Timeline | Dịch tễ học | Vi rút học | Miễn dịch học | Các quy trình xét nghiệm chẩn đoán | Biểu hiện lâm sàng | Điều trị | Quản lý bệnh nhân COVID-19 nặng | Bệnh nền | Nhi khoa | Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm | Chính sách bảo mật

DEU | ENG | ESP | FRA | ITA | POR | TUR | VNM

Phiên bản Tiếng Việt:
Khanh Phan Nguyen Quoc
Nam Ha Xuan

Kim Le Thi Anh

Tải xuống

PDF (226 trang)

Top 10

Truy cập vào Rendez-vous tối nay? Và mỗi tối vào lúc 19:00 (Giờ UTC+2) để xem Top 10 bài báo về COVID-19.

Nhóm COVID Reference Việt Nam

Biên dịch

Hiệu đính

  • BS. Nguyễn Hữu Châu Đức, Giảng viên Bộ môn Nhi, ĐH Y Dược Huế
  • Nguyễn Quốc Thục Phương, chuyên viên nghiên cứu đáp ứng miễn dịch tại Trung tâm Y tế Đại học Rochester, New York, Mỹ
  • Phạm Trần Thu Trang, Dược sỹ lâm sàng tại Toronto, Canada

Trang web + PDF

Cải thiện kỹ năng ngoại ngữ với các phiên bản của Covid Reference.

English (PDF)

Preface | Timeline | Epidemiology | Virology | Immunology |  Diagnosis | Clinical Manifestations | Treatment | Severe COVID-19 | Comorbidities / Special Populations | Pediatrics

Disclaimer

Deutsch (PDF)

Vorwort | Zeitachse | Epidemiologie | Virologie | Immunologie | Diagnose | Klinik | Therapie | Schwerer Krankheitsverlauf | Komorbiditäten | Pädiatrie

Wichtiger Hinweis

Español (PDF)

Prefacio | Cronología | Epidemiología | Virología | Inmunología | Diagnóstico | Manifestación clínica | Tratamiento | COVID-19 severo | Comorbilidades | Pediatria

Descargo de responsabilidad

Français (PDF)

Préface | Chronologie | Virologie | Épidémiologie | Immunologie | Diagnostic | Présentation clinique | Traitement | Formes sévères de COVID-19 | Comorbidités | Pediatrie

Avertissement

Italiano (PDF)

Prefazione | Cronologia | Epidemiologia | Virologia | Immunologia | Diagnosi | Manifestazione clinica | Terapia | COVID-19 severo | Comorbidità | Pediatria

Disconoscimento

Português (PDF)

Prefácio | Cronologia | Epidemiologia | Virologia | Imunologia | Diagnóstico | Apresentação clínica | Tratamento | COVID-19 grave | Comorbilidades/Populações Especiais | Pediatria e gravidez

Aviso legal

Türkçe

Önsöz | Süreç | Epidemioloji | Viroloji | Iimmünoloji | Teşhis Testleri ve Prosedürleri | Klinik sunum | Tedavi Yöntemleri | Şiddetli COVID-19 | Komorbiditeler | Çocuk Sağlığı

Feragat