Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

 

COVID là một lĩnh vực mới và đang thay đổi nhanh chóng. Các tác giả và biên tập viên của CovidReference.com đã nỗ lực hết sức để cung cấp những thông tin chính xác và đầy đủ kể từ lần xuất bản đầu tiên. Tuy nhiên, trong bối cảnh những kiến thức về đại dịch cũng như những chính sách và biện pháp dự phòng luôn thay đổi một cách nhanh chóng, vì vậy, sai sót khó có thể tránh khỏi, cuốn sách này có thể có một số lỗi như lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy hoặc các lỗi khác. Độc giả nên kiểm tra các cơ sở dữ liệu thử nghiệm (như fda.gov…) cũng như thông tin được cung cấp bởi nhà sản xuất của từng loại thuốc để kiểm tra liều khuyến cáo, phương pháp, thời gian sử dụng, chỉ định và chống chỉ định. Các bác sĩ (và sinh viên y năm cuối!) là những người điều trị dựa vào kinh nghiệm và tình trạng của bệnh nhân có trách nhiệm lựa chọn phương pháp điều trị và liều dùng tốt nhất cho họ. Các thông tin trong tài liệu này được cung cấp mà không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Những người đóng góp, bao gồm Steinhäuser Verlag, từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ sai lầm hoặc thiếu sót của các kết quả từ việc sử dụng thông tin trong tài liệu này.

Quan trọng: Cuốn sách hiện tại được thiết kế cho mục đích giáo dục và không tham gia vào việc đưa ra lời khuyên y tế, tư vấn tiền sử hoặc các dịch vụ chăm sóc y tế. Nó không thay thế cho việc chăm sóc sức khỏe. Nếu không phải nhân viên y tế, bạn phải tham khảo thêm ý kiến của ​​bác sĩ. Nếu có nghi ngờ nào về về sức khỏe, hãy liên hệ với ​​bác sĩ.