Quản lý bệnh nhân COVID-19 nặng

< < < Trang chủ

Phiên bản Tiếng Việt:
Khanh Phan Nguyen Quoc
Nam Ha Xuan
Kim Le Thi Anh

 

Chương này đề cập về việc quản lý bệnh nhân COVID-19 nặng tại bệnh viện/ đơn vị hồi sức tích cực (ICU) và vẫn đang được cập nhật. Trong thời gian này, vui lòng xem qua các khuyến cáo bên dưới.

Checklists (bảng kiểm) cho bệnh viện

European Centre for Disease Prevention and Control. Checklist for hospitals preparing for the reception and care of vi rút corona 2019 (COVID-19) patients. ECDC: Stockholm; 2020. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-checklist-hospitals-preparing-reception-care-vi rút corona-patients.pdf

Bệnh nhân nhập vào khoa hồi sức tích cực

Swiss Society Of Intensive Care Medicine. Recommendations for the admission of patients with COVID-19 to intensive care and intermediate care units (ICUs and IMCUs). Swiss Med Wkly. 2020 Mar 24;150:w20227. Fulltext: https://doi.org/10.4414/smw.2020.20227

Quản lý bệnh nhân nguy kịch

Thomas-Ruddel D, Winning J, Dickmann P, et al. Vi rút corona disease 2019 (COVID-19): update for anesthesiologists and intensivists March 2020. Anaesthesist. 2020 Mar 24. Fulltext: https://doi.org/10.1007/s00101-020-00760-3

Cập nhật thông tin chi tiết, rất hữu ích cho các bác sĩ gây mê hồi sức và nhân viên y tế làm việc tại khoa hồi sức tích cực.

Sorbello M, El-Boghdadly K, Di Giacinto I, et al. The Italian COVID-19 outbreak: experiences and recommendations from clinical practice. Anaesthesia. 2020 Mar 27. PubMed: https://pubmed.gov/32221973. Fulltext: https://doi.org/10.1111/anae.15049

Các khuyến cáo thực tế, dựa trên kinh nghiệm từ Ý. Các yếu tố chính trong việc quản lý bệnh nhân về lâm sàng, kiểm soát đường thở, dụng cụ bảo hộ y tế và các vấn đề phi kĩ thuật khác.

Matthay MA, Aldrich JM, Gotts JE. Treatment for severe acute respiratory distress syndrome from COVID-19. Lancet Respir Med. 2020 Mar 20. pii: S2213-2600(20)30127-2. PubMed: https://pubmed.gov/32203709. Fulltext: https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30127-2

Một tổng quan chi tiết về các lựa chọn điều trị trong Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) nặng.

Poston JT, Patel BK, Davis AM. Management of Critically Ill Adults With COVID-19. JAMA. 2020 Mar 26. Fulltext: https://doi.org/10.1001/jama.2020.4914

Một khuyến cáo ngắn, từ Surviving Sepsis Campaign.

Stam HJ, Stucki G, Bickenbach J. Covid-19 and Post Intensive Care Syndrome: A Call for Action. J Rehabil Med. 2020 Apr 14. PubMed: https://pubmed.gov/32286675. Full-text: https://doi.org/10.2340/16501977-2677.

Một tổng quan đánh giá các bệnh nhân thở máy còn sống sau khi ra khỏi khoa hồi sức tích cực.

Lyons C, Callaghan M. The use of high-flow nasal oxygen in COVID-19. Anaesthesia. 2020 Apr 4. PubMed: https://pubmed.gov/32246843. Full-text: https://doi.org/10.1111/anae.15073.

Một bài đánh giá công bằng về ưu và nhược điểm của oxy mũi lưu lượng cao.

Smereka J, Puslecki M, Ruetzler K, et al. Extracorporeal membrane oxygenation in COVID-19. Cardiol J. 2020 Apr 14. pii: VM/OJS/J/68313. PubMed: https://pubmed.gov/32285929. Full-text: https://doi.org/10.5603/CJ.a2020.0053.

Một bài tổng quan ngắn về ECMO.

https://www.esicm.org/blog

Các khuyến cáo lâm sàng từ Ý về thở máy và quản lý bệnh nhân nhiễm trùng huyết.

Đặt nội khí quản, nội soi phế quản, kiểm soát đường thở và an toàn cho nhân viên y tế

Cook TM, El-Boghdadly K, McGuire B, McNarry AF, Patel A, Higgs A. Consensus guidelines for managing the airway in patients with COVID-19. Anaesthesia. 2020 Mar 27. PubMed: https://pubmed.gov/32221970. Fulltext: https://doi.org/10.1111/anae.15054

Luo M, Cao S, Wei L, et al. Precautions for Intubating Patients with COVID-19. Anesthesiology. 2020 Mar 19. PubMed: https://pubmed.gov/32195703. Fulltext: https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000003288

Lentz RJ, Colt H. Summarizing societal guidelines regarding bronchoscopy during the COVID-19 pandemic. Respirology. 2020 Apr 11. PubMed: https://pubmed.gov/32277733. Full-text: https://doi.org/10.1111/resp.13824.

Loftus RW, Dexter F, Parra MC, Brown JR. Importance of oral and nasal decontamination for patients undergoing anesthetics during the COVID-19 era. Anesth Analg. 2020 Apr 3. PubMed: https://pubmed.gov/32250978. Full-text: https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000004854.

Cheung JC, Ho LT, Cheng JV, Cham EYK, Lam KN. Staff safety during emergency airway management for COVID-19 in Hong Kong. Lancet Respir Med. 2020 Feb 24. pii: S2213-2600(20)30084-9.
Fulltext: https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30084-9

Phân tầng nguy cơ trong điều trị hồi sức tích cực

Swiss Academy Of Medical Sciences. COVID-19 pandemic: triage for intensive-care treatment under resource scarcity. Swiss Med Wkly. 2020 Mar 24;150:w20229. PubMed: https://pubmed.gov/32208495. https://doi.org/10.4414/smw.2020.20229

Các thủ thuật

An P, Ye Y, Chen M, Chen Y, Fan W, Wang Y. Management strategy of novel vi rút corona (COVID-19) pneumonia in the radiology department: a Chinese experience. Diagn Interv Radiol. 2020 Mar 25. PubMed: https://pubmed.gov/32209526.
Fulltext: https://doi.org/10.5152/dir.2020.20167

Các khuyến cáo lâm sàng về việc chăm sóc bệnh nhân ở khoa chẩn đoán hình ảnh.

Zhang Y, Zhang X, Liu L, Wang H, Zhao Q. Suggestions for infection prevention and control in digestive endoscopy during current 2019-nCoV pneumonia outbreak in Wuhan, Hubei province, China. Endoscopy. 2020 Apr;52(4):312-314. PubMed: https://pubmed.gov/32212122. Full-text: https://doi.org/10.1055/a-1128-4313

Quy trình làm việc ngắn gọn để phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 tại một trung tâm nội soi.

Casini A, Alberio L, Angelillo-Scherrer A, et al. Thromboprophylaxis and laboratory monitoring for in-hospital patients with Covid-19 – a Swiss consensus statement by the Working Party Hemostasis. Swiss Med Wkly. 2020 Apr 11;150:w20247. PubMed: https://pubmed.gov/32277760. Full-text: https://doi.org/Swiss Med Wkly. 2020;150:w20247

Dự phòng huyết khối và theo dõi các xét nghiệm.

Tay JK, Koo ML, Loh WS. Surgical Considerations for Tracheostomy During the COVID-19 PandemicLessons Learned From the Severe Acute Respiratory Syndrome Outbreak. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. Published online March 31, 2020. doi:10.1001/jamaoto.2020.0764.

Cách thực hiện mở khí quản

Hanley B, Lucas SB, Youd E, Swift B, Osborn M. Autopsy in suspected COVID-19 cases. J Clin Pathol. 2020 Mar 20. pii: jclinpath-2020-206522. PubMed: https://pubmed.gov/32198191.
Fulltext: https://doi.org/10.1136/jclinpath-2020-206522

European Centre for Disease Prevention and Control. Considerations related to the safe handling of bodies of deceased persons with suspected or confirmed COVID-19. Stockholm: ECDC; 2020. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-safe-handling-of-bodies-or-persons-dying-from-COVID19.pdf.

Các khuyến cáo về việc thực hiện tử khám nghiệm tử thi.